finansowi specjalisciSTRONA W BUDOWIE

EMERYTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) stanowią kapitałową część nowego systemu emerytalnego, tzw. II filar. Istotą działalności otwartych funduszy emerytalnych jest gromadzenie i inwestowanie środków pieniężnych członków OFE z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Środki pieniężne trafiają do OFE poprzez ZUS w postaci części składek na ubezpieczenie emerytalne.

Fundusze emerytalne mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy uprawniony może dowolnie wybrać fundusz, a fundusz nie może odmówić mu członkostwa. Zarazem istnieje obowiązek przynależności do funduszu dla każdej osoby objętej ubezpieczeniem społecznym urodzonej po 31 grudnia 1968 r. Osoby, które nie wybrały funduszu są przypisywane do funduszu w drodze losowania, które organizuje ZUS.

Aby zmienić fundusz emerytalny w najbliższym transferze, należy odpowiednio wcześnie zawrzeć umowę z nowym OFE (podpisanie umowy z nowym OFE): - do 25 stycznia (transfer w lutym), - do 25 kwietnia (transfer w maju), - do 25 lipca (transfer w sierpniu), - do 25 października (transfer w listopadzie). W tym celu należy odpowiednio wcześniej skontaktować się z Doradcą celem wypełnienia stosownych dokumentów. Umowa z dotychczasowym funduszem ulega rozwiązaniu z dniem dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków OFE prowadzonym przez ZUS.

Opłaty z tytułu zmiany funduszu emerytalnego dotyczą jedynie tych klientów, których członkostwo w dotychczasowym OFE nie przekracza 24 miesięcy.

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta zadzwoń lub wypełnij formularz zgłoszeniowy

Oddzwonimy

.