finansowi specjalisciSTRONA W BUDOWIE

Kredyt Inwestycyjny

 

Kredyt inwestycyjny – przeznaczany na finansowanie realizowanych przezkredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego.

Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować inwestycje:

  • materialne, np. zakup środków trwałych tj.: samochody, maszyny,
    urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację
    obiektów związanych z działalnością gospodarczą,

  • niematerialne: np. zakup papierów wartościowych,

  • finansowe: np. zakup akcji lub udziałów.

Warunkiem uzyskania tego rodzaju kredytu jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, słuszności inwestycji, przewidywanych zysków oraz dobrze przygotowanych kosztorysów, planów i innych kalkulacji.

Kredyt inwestycyjny może być udzielany na finansowanie jednej określonej transakcji bądź w formie linii kredytowej, bez sprecyzowanych w umowie obowiązujących terminów i kwot wykorzystania transz.

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta zadzwoń lub wypełnij formularz zgłoszeniowy

Oddzwonimy

.