finansowi specjalisciSTRONA W BUDOWIE

Leasing dla Firm

Leasing jest bardzo prostą i szybką formą pozyskania środka trwałego, jest alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do kredytu. Polega na tym, iż firma leasingowa umożliwia leasingobiorcy korzystanie z danego środka trwałego przez określony termin w zamian za otrzymywanie płatności w formie rat leasingowych. Po tym okresie leasingobiorca ma prawo wykupu środka trwałego za ustaloną cenę wykupu.

  Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu:

  • leasing operacyjny - najpopularniejsza forma nabycia m.in. samochodów osobowych, korzystna pod względem podatkowym, cała rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu, dodatkowo kosztem jest wpłata własna, ubezpieczenie i kwota wykupu, minimalny okres leasingu operacyjnego nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji, przedmiot leasingu przez cały okres należy do firmy leasingowej

  • leasing finansowy - popularny szczególnie przy nabyciu sprzętu medycznego lub nieruchomości, w koszt uzyskania przychodu wchodzi jedynie rata odsetkowa, ale w zamian pojawia się możliwość amortyzowania środka trwałego w kosztach leasingobiorcy


Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta zadzwoń lub wypełnij formularz zgłoszeniowy

Oddzwonimy

.