finansowi specjalisciSTRONA W BUDOWIE

"Rodzina na swoim"

Pomożemy uzyskać Państwu kredyt z dopłatą rządową w programie „Rodzina na Swoim”, dzięki któremu mogą Państwo zaoszczędzić do 50% odsetek przez pierwsze 8 lat spłaty kredytu

 

Specyfika kredytów z dopłatami Skarbu Państwa w ramach programu 
"Rodzina na swoim"

 • kredyt udzielany w PLN,

 • lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium RP,

 • dopłaty do kredytu udzielane przez pierwszych 8 lat,

 • opłata stanowi równowartość 50% odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy
  referencyjnej, obowiązującej w dniu naliczania dopłaty,

 • powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać
  odpowiednio 75 m2 i 140 m2,

 • podstawę naliczenia dopłaty stanowi pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego

  - w przypadku, gdy powierzchnia dla lokalu mieszkalnego nie przekracza 50m2, a dla domu jednorodzinnego 70m2, jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia pozostającego do spłaty,

  - w przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przekracza odpowiednio 50m2 i 70m2, jako podstawę naliczenia dopłat przyjmuje się część zadłużenia pozostającego do spłaty stanowiącego iloczyn równowartości tego zadłużenia i wskaźnika równego ilorazowi 50m2 (dla lokali)/ 70m2 (dla domu) i powierzchni użytkowej finansowanego lokalu/domu jednorodzinnego,

 • w umowie kredytowej spłata kredytu nie może być indeksowana do zmiany kursów walut,
  wysokość kredytu może być powiększona wyłącznie o jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem, dopłata do 2% wysokości kwoty kredytu przed doliczeniem jednorazowej i płatnej z góry składki ubezpieczenia kredytu preferencyjnego,

 • możliwa karencja w spłacie kredytu nie przekraczająca 6 miesięcy,

 • spłata kredytu może następować metodą równych rat kapitałowych (rata malejąca) lub równych rat kapitałowo
  odsetkowych (annuitet).

Kredyt preferencyjny może być przeznaczony na:

 • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku
  wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość,

 • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu
  jednorodzinnego,

 • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
  budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub
  przeniesienia własności domu jednorodzinnego,

 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny,

 • budowę domu jednorodzinnego,

 • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym
  przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
  nieruchomość.

 

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta zadzwoń lub wypełnij formularz zgłoszeniowy

Oddzwonimy

.